WoonZorgwijzer

algemeen wz wijzer

De WoonZorgwijzer is van meerwaarde voor alle organisaties die actief zijn op het terrein van wonen en/of zorg. De WoonZorgwijzer brengt op een laag schaalniveau in beeld hoeveel personen er bepaalde aandoeningen hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk leiden in het dagelijks leven. De gedetailleerde uitsplitsing in zorggroepen in combinatie met het lage geografisch schaalniveau maken de WoonZorgwijzer tot een unieke toevoeging aan het bestaande instrumentarium.

Aan de ontwikkeling hebben vele organisaties bijgedragen. Platform 31, het Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland, gemeenten Tilburg, Amsterdam, Rotterdam en Delft, de regio Hoekse Waard, de corporaties en instellingen in deze gemeenten en regio, Provincie Noord-Holland, RIGO, Object Vision en Baas Geo hebben ieder op eigen wijze een steentje bijgedragen. De WoonZorgwijzer is dan ook een schoolvoorbeeld van hoe In Fact samen met andere organisaties innovaties wil realiseren.

De WoonZorgwijzer bestaat uit een uitgebreide database die wordt ontsloten via responsive websites. Via de site www.woonzorgwijzer.info zijn voorbeelden van deze responsive websites in te zien. Er is veel aandacht besteed aan de helderheid en gebruikersvriendelijkheid van deze websites. Onze gedachte daarbij: Alleen als informatie op de juiste wijze wordt gepresenteerd, zal deze ook juist worden geïnterpreteerd en zal deze optimaal renderen. Vanuit deze gedachte is ook een uitgebreide set met instructies en achtergrondinformatie beschikbaar. Steeds meer organisaties maken gebruik van de WZ-wijzer. Hier kunt u lezen hoe ook uw organisatie kan profiteren van de inzichten die de WZ-wijzer biedt.

In Fact streeft samen met Platform 31 naar een landsdekkende open source applicatie. Het uiteindelijk doel is dat alle organisaties die zich bezig houden met wonen en zorg over de inzichten uit de WoonZorgwijzer kunnen beschikken. En: als alle organisaties over dezelfde (gedetailleerde) informatie beschikken, zal daardoor de samenwerking beter verlopen. Zo zullen uiteindelijk ook de mensen waar het echt om gaat (de mensen met beperkingen) profiteren. Provincie Zuid-Holland heeft een filmpje laten maken waarin gebruikers vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

Daarnaast blijft In Fact streven naar continuïteit en kwaliteit. Op termijn zal de data moeten worden geactualiseerd en kunnen delen van het instrument worden verbeterd of uitgebreid. Indien u of uw organisatie hieraan een bijdrage denkt te kunnen leveren, dan horen wij dat uiteraard graag.