In Fact bestaat sinds 2019 uit een zelfstandig onderzoeksbureau en een stichting voor innovatie:

  • Onderzoeksbureau In Fact is in 2019 opgericht en actief op vele inhoudelijke terreinen, met een accent op leefbaarheid, wonen, zorg en welzijn, demografie en wonen. Onze opdrachtgevers zijn met name overheden, woningcorporaties, koepelorganisaties en kennisinstituten.
  • Stichting In Fact bestaat sinds 2014 en zet zich in voor innovatie in de beslissingsondersteuning. De stichting is opgericht vanuit de analyse dat veel innovatieve projecten in onze sector moeizaam van de grond komen. Stichting In Fact agendeert – samen met het veld – kennislacunes en biedt oplossingen waarmee beleidsmakers concreet mee aan de slag kunnen.

De stichting en het onderzoeksbureau zijn nauw met elkaar verweven. Het onderzoeksbureau maakt in haar projecten gebruik van de innovaties van de stichting. De stichting profiteert van het onderzoeksbureau, omdat we via de projecten weten wat er in de praktijk speelt en waar behoefte aan is. De WoonZorgwijzer is een van de meest aansprekende voorbeelden van innovaties die we via deze weg hebben vormgegeven. 

Het onderzoeksbureau heeft een eigen website www.infactresearch.eu.