Stichting In Fact is een initiatief van Johan van Iersel en Kees Leidelmeijer – beiden geassocieerd partner bij en voormalig directeur van RIGO Research en Advies. Gezamenlijk hebben zij geconstateerd dat veel innovatieve projecten moeizaam van de grond komen. Veel belangrijke vragen blijven hangen tussen waar de wetenschap zich op richt en de concrete vragen van opdrachtgevers waar onderzoeks- en adviesbureaus mee aan de slag gaan.

In Fact agendeert – samen met het veld – kennislacunes, formuleert projectvoorstellen die daar een antwoord op geven, voert projecten uit (in opdracht of in eigen beheer maar bij voorkeur samen met anderen) en ontwikkelt applicaties waar die kennis in is verwerkt en waar beleidsmakers concreet mee aan de slag kunnen. In Fact richt zich de komende periode bijzonder op de thema’s leefbaarheid, wonen, zorg en welzijn, demografie en wonen.

Een van onze belangrijkste eerste wapenfeiten is de ontwikkeling van de WoonZorgwijzer.