Revolving fund

Stichting In Fact genereert middelen uit reguliere projecten die we in opdracht uitvoeren. Projecten met een innovatief karakter pakken we als Stichting op, andere opdrachten voeren we uit via het onderzoeksbureau. Van de omzet die we via deze wegen genereren, belandt rond de 20% in een fonds voor productontwikkeling.

Inmiddels zit er in het Revolving Fund een redelijk bedrag dat de komende jaren wordt benut om innovaties vorm te geven. Welke innovaties dat zijn, bepalen we in samenspraak met partners. Periodiek wordt er een innovatie-agenda opgesteld. Stichting In Fact is bij deze innovatieprojecten geen opdrachtnemer, maar een (mede) investeerder.

Als een product is uitontwikkeld, willen wij dit zo snel mogelijk vrij beschikbaar maken voor alle actoren in het veld. Innovatie en ontwikkeling zijn immers geen doelen op zich. Het gaat om het bereiken van verandering. Het streven is wel onze investering terug te verdienen zodat nieuwe innovaties ter hand kunnen worden genomen. Daarom zal in de beginperiode een redelijke productprijs worden gevraagd. Zodra de investering is terugverdiend, stellen we het ontwikkelde model in principe gratis aan het gehele werkveld ter beschikking.