Wie zijn wij?

Kees en Johan zijn samen ruim veertig jaar actief in het beleidsonderzoek, grotendeels als partner bij RIGO Research en Advies. Beiden zochten binnen de vele projecten die ze uitvoerden continue naar nieuwe uitdagingen en innovaties. Na een periode als directeur van RIGO was het gezamenlijk oprichten van Stichting In Fact in 2014 dan ook een logische vervolgstap in hun carrière. Johan en Kees vormen samen het bestuur van Stichting In Fact en zijn beide als geassocieerd partner aan RIGO verbonden gebleven.

Kees LeidelmeijerDr. K. (Kees) Leidelmeijer is psycholoog en heeft onderzoek gedaan op veel verschillende beleidsterreinen. Het zwaartepunt ligt op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De laatste jaren is daar zorg en welzijn bij gekomen. De gemeenschappelijke noemer in veel van de onderzoekstrajecten waar hij zich mee bezighoudt, is de relatie tussen mens en omgeving. Kees Leidelmeijer ziet het als de grootste en interessantste uitdaging om de veelal abstracte concepten die met onderwerpen zoals leefbaarheid en duurzaamheid samengaan, inzichtelijk en hanteerbaar te maken, zowel in rapportages als in instrumenten voor monitoring, signalering en analyse. Hij heeft onder meer de Leefbaarometer (BZK), de Sociale index (oorspronkelijk voor Rotterdam) en de Woonzorgwijzer ontwikkeld. 

Kees Leidelmeijer is lid van de Gebruikersraad Microdata Services van het CBS en van de commissie voor de milieu-effectrapportage waarin hij adviseert over methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek en belevingsonderzoek in het bijzonder.

 

Johan van IerselDrs. Ing. J. (Johan) van Iersel is opgeleid als bouwkundige en planoloog. Zijn expertise heeft betrekking op onderzoeks- en analysemethoden, demografische prognoses, toekomstverkenningen en modellenbouw. Hij zet zijn expertises in bij een grote verscheidenheid aan projecten: (woning-)marktonderzoek, monitoring, wonen en zorg, sociaal beleid, locatieonderzoek, leefbaarheidsstudies, strategisch voorraadbeleid, et cetera. Binnen deze projecten beschouwt Johan het als een uitdaging ingewikkelde materie op eenvoudige, begrijpelijke en – vooral – bruikbare wijze te presenteren. En: om continue vernieuwing en verandering te bewerkstelligen.

Johan heeft diverse woningmarktsimulatiemodellen ontwikkeld, die zich elke dag in de praktijk bewijzen, maar ook continue worden doorontwikkeld. Ook demografische modellen zijn en blijven een belangrijk onderdeel van zijn werk. Recentelijk heeft hij een nieuw (dynamisch) demografisch prognosemodel ontwikkeld dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt. Daarnaast is in het kader van de Monitor Investeren in de Toekomst een prototype ontwikkelt van een model waarmee het verhuisgedrag van ouderen specifiek wordt voorspeld. Johan was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de sociale index van Gemeente Rotterdam en de Leefbaarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.