Wie zijn wij?

drietjes

Stichting In Fact is in 2014 opgericht door Kees Leidelmeijer en Johan van Iersel. Toen in 2019 het onderzoeksbureau werd opgericht sloot Marlies van de Vlugt zich bij hen aan. Alle drie hebben zij een ruime ervaring in het beleidsonderzoek. Tot 2019 zij verbonden aan RIGO Research en Advies. Sinds 2019 richten zij zich puur op de eigen ambities: hoogwaardig en vernieuwend onderzoek, via de Stichting en het onderzoeksbureau van In Fact.

keesDr. K. (Kees) Leidelmeijer is psycholoog en heeft onderzoek gedaan op veel verschillende beleidsterreinen. Het zwaartepunt ligt op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De laatste jaren is daar zorg en welzijn bij gekomen. De gemeenschappelijke noemer in veel van de onderzoekstrajecten waar hij zich mee bezighoudt, is de relatie tussen mens en omgeving. Kees Leidelmeijer ziet het als de grootste en interessantste uitdaging om de veelal abstracte concepten die met onderwerpen zoals leefbaarheid en duurzaamheid samengaan, inzichtelijk en hanteerbaar te maken, zowel in rapportages als in instrumenten voor monitoring, signalering en analyse. Hij heeft onder meer de Leefbaarometer (BZK), de Sociale index (oorspronkelijk voor Rotterdam) en de Woonzorgwijzer ontwikkeld. 

Kees Leidelmeijer is lid van de Gebruikersraad Microdata Services van het CBS en van de commissie voor de milieu-effectrapportage waarin hij adviseert over methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek en belevingsonderzoek in het bijzonder.

 

johan

Drs. Ing. J. (Johan) van Iersel is opgeleid als bouwkundige en planoloog. Zijn expertise heeft betrekking op onderzoeks- en analysemethoden, demografische prognoses, toekomstverkenningen en modellenbouw. Hij zet zijn expertises in bij een grote verscheidenheid aan projecten: (woning-)marktonderzoek, monitoring, wonen en zorg, sociaal beleid, locatieonderzoek, leefbaarheidsstudies, strategisch voorraadbeleid, et cetera. Binnen deze projecten beschouwt Johan het als een uitdaging ingewikkelde materie op eenvoudige, begrijpelijke en – vooral – bruikbare wijze te presenteren. En: om continue vernieuwing en verandering te bewerkstelligen.

Johan heeft diverse woningmarktsimulatiemodellen ontwikkeld, die zich elke dag in de praktijk bewijzen, maar ook continue worden doorontwikkeld. Ook demografische modellen zijn en blijven een belangrijk onderdeel van zijn werk. Hij heeft onder meer een nieuw (dynamisch) demografisch prognosemodel én een prognosemodel op 6ppc niveau ontwikkeld. Deze modellen hebben grote potenties, die de komende jaren nader worden verkend en uitontwikkeld. Johan heeft in het verleden onder meer de sociale index van Gemeente Rotterdam, de Leefbaarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de WoonZorgwijzer (mede) ontwikkeld.

 

MSc. M. (Marlies) van der Vlugt is opgeleid als sociaal geograaf. Marlies is betrokken geweest bij de (door)ontwikkeling van veel modellen op het vlak van de woningmarkt en demografie. Ze blinkt uit in de toepassing van dergelijke modellen in de lokale context. Ze is zeer secuur, to the point en altijd betrokken bij haar opdrachtgevers. Zij benaderen haar voor onderzoeken naar de lokale woningmarkt, de effecten van de demografie op de woningbehoefte, de betaalbaarheid van het wonen, de behoefte aan combinaties van wonen met zorg etc. Bij het uitvoeren van de onderzoeken legt Marlies niet alleen de feiten op tafel, maar ze zorgt ervoor dat deze zo worden gepresenteerd en geïnterpreteerd dat de opdrachtgevers er echt iets aan hebben.